Gumbaz metal qurulmasi

Gumbazlarga metal ramkalar. Misol uchun Oloy bozoridagi gumbazlar.